Emine Kıyga

Psikoterapist Emine Kıyga

PSİKOLOJİK DANIŞMAN / PSİKOTERAPİST

Hakkında

Psikoterapist olarak dinamik, güleryüzlü ve alanındaki güncel gelişmeleri takip eden ve öğrenmeye ve her zaman gelişmeye açıktır. Lisans döneminde ve sonrasında psikoloji alanında çeşitli eğitim ve deneyimlerle kendisini geliştirmeye devam etmektedir. Mezun olduğundan beri hem yüz yüze hem de online olarak etik kurallar ve sınırlar çerçevesinde aktif bir şekilde danışan görmektedir. Yetişkin gruplarla bireysel psikoterapiler yürütmektedir.

Bilimsel Çalışma

5. Uluslararası Bütüncül Psikoterapi Kongresi tarafından onaylanmış bilimsel çalışması mevcuttur. Çalışmasında "Mahler'in Ayrışma-Bireyleşme Kuramının Kültürümüz Perspektifinden İncelenmesi" adlı konuyu alarak Ankara Bütüncül Psikoterapi Kongresi’nde sunmuştur.

Eğitim Geçmişi

Marmara Üniversitesi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı (86.6/100)

İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Psikoloji YÜksek Lisans (Tezli)

İstanbul Üniversitesi

(Çocuk Gelişimi)

Ürgüp Tesan Fen Lisesi

Mesleki Eğitimler

Emdr 1. Düzey Temel Eğitim

Emdr 2. Düzey Somatik Psikolojide Emdr Çalışmaları

Eğitmen: Arielle Schwartz

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Eğitimi 1. Düzey

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Eğitimi 2. Düzey+ Süpervizyon

Eğitmen: Prof. Dr. Medaim Yanık

Bütüncül Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi

Eğitmen: Psikiyatrist Dr. Tahir Özakkaş

Çocuklarda Kayıp ve Yas- BDT Yönelimli Oyun Terapisi

Elif Macit Eğitim Akademisi- Klinik Psikolog Elif Macit

Boşanma Süreci ve Çocuk- BDT Yönelimli Oyun Terapisi

Elif Macit Eğitim Akademisi- Klinik Psikolog Elif Macit

Çocuklarda Psikolojik İlk Yardım Eğitimi

Elif Macit Eğitim Akademisi- Klinik Psikolog Elif Macit

Kaygılı Çocuklarda Terapi- BDT Yönelimli Oyun Terapisi

Elif Macit Eğitim Akademisi- Klinik Psikolog Elif Macit

Psikodrama

Eğitmen: Uzman Klinik Psikolog Elif Baybuğa

Gelişim Odaklı Psikoterapi

Eğitmen: Uzman Klinik Psikolog Elif Baybuğa

Çocuk Resimleri Analizi

Eğitmen: Doç. Dr. Azize Nilgün Canel

Kişilerarası Çatışma Çözme Becerisi

Deneyimler

Bakırköy Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Moda Danışmanlık Merkezi

Kadıköy/Moda'da yer alan danışmanlık merkezinde Anadolu yakasındaki danışanlarıyla yüz yüze seanslarını yapmaktadır.

Rehber Klinik

Bilişsel Davranışçı Terapi, Temel Spor Psikolojisi ve Mindfulness ekollerinde önce teorik eğitim, ardından süpervizyon ve son olarak süpervizyon raporunu başarıyla sunarak klinik deneyimi kazanmıştır. (Eğitmenler: BDT için Klinik Psikolog Gizem Çetin, Temel Spor Psikolojisi için Spor Psikoloğu Deren Yelmen, Mindfulness için Klinik Psikolog Ezgi Vurkan)

Klinik Psikolog/ Öğretim Görevlisi Yasin Gürkan Akademik Asistanlığı

(Vaka analizleri ve süpervizyonlar)

Bakırköy Murat Eğitim Kurumları

Lise düzeyinde psikolojik danışman olarak sınava hazırlanan öğrencilere kaygıyla baş etme, akademik başarı, zaman yönetimi vb. konularda özel olarak psikoeğitim vermiştir.

Mehmed Beyazıd Anadolu Lisesi

Okul psikolojik danışmanı/rehberlik öğretmeni.

Deneyimler

Unita Danışmanlık Merkezi

Klinik deneyim ve gözlem. Klinik Psikolog Canan Şahin öncülüğünde klinik gözlem, ilk görüşme yapılandırma ve vaka süpervizyonunda bulunduğu bir deneyim süreciydi. Süreç sonunda Canan Şahin süpervizörlüğünde oyun terapisi yaparak çocuklarla çalışma deneyimi edindi. Oyun terapisi "deneyimsel oyun terapisi" ekolüyle gerçekleştirildi.

Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Özgül öğrenme güçlükleri ve özel eğitime yönelik deneyim kazandığı bir süreç oldu.

Türk Psikoloji Danışmanları Derneği İstanbul

Sosyal medya içerik üretimi, blog yazma ve pandemi döneminde planlanan online eğitimlerde gönüllü olarak aktif rol aldığı bir süreç oldu.

Duru Yaşam Psikoloji Danışmanlık Merkezi

Gönüllü olarak deneyim kazanmak için bulunduğu bu klinikte danışman- danışan ilişkilerini yakından gözlemleme fırsatı oldu. İletişim ve sorumluluk becerilerini daha da geliştirmekle birlikte ofis işleyişi ve koordinatörlüğünde de aktif rol aldı.

Sertifikalar

Bütüncül Psikodinamik Psikoterapi Teorik Dönem Bitirme Sertifikası

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Uygulayıcı Sertifikası

Eğitmen: Doç. Dr. Azize Nilgün Canel

Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi Katılım Sertifikası

Rehber Klinik Referans Mektubu

Psikoterapist Emine Kıyga Uzmanlık Alanları

Psikoterapist Emine Kıyga, İstanbul Nişantaşı’nda bulunan psikoterapi merkezinde, almış olduğu çeşitli eğitimler kapsamında aktif olarak danışan kabul etmektedir. Emine Kıyga, kişilik bozuklukları ve yetişkin/ergen bireylerin zorlandıkları çeşitli yaşam alanlarında danışanlarına hizmet vermektedir. Başlıca uzmanlık alanları ve ilgilendiği konular hakkında bilgilerin detayları için yazının devamına göz atabilirsiniz.

Borderline Kişilik Bozuklukları

Borderline kişilik bozukluğu olan bireyler yaşamlarını siyah ve beyaz gibi zıt durumlar arasındaki dalgalanmalarla yaşarlar. Bu bireyler için stabilize olmak, istikrarlı bir şekilde yaşam sürdürmek oldukça zordur. Ancak düzenli bir terapi süreciyle birlikte yaşamlarını daha stabil bir çizgide devam etmeleri mümkündür.

Narsistik Kişilik Bozukluğu

Narsistik kişiliklerin temel özelliği abartılı özsevidir. Bu bireyler halk arasında kendilerini diğer insanlardan üstün algılama ve çevresindeki inşaları değersizleştirme şeklinde davranış örüntüleri başta olmak üzere sağlıklı ve derin ilişki kurmayı engelleyici birçok özelliğe sahiptirler.

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Şizoid kişilik bozukluğu olan bireyler sosyal ilişkilerden kaçınma, duygusal yalıtılmışlık, duygusal ifadelerin sınırlı olması ve sosyal izolasyon gibi belirtiler başta olmak üzere bireyin toplumsal geri çekilme yaşadığı bir bozukluktur. Bu bireyler ilişki kurmak isterler ancak bu durum onlar için oldukça zorlayıcıdır. Terapi süreciyle birlikte başta terapi odasında terapistle kurulan ilişkiyle birlikte bireyler sosyal yaşama daha kolay adapte olabilmektedir.

Dissosiyatif Kişilik Bozukluğu

Kişinin kendi benliği ile beraber başka benlikleri de içinde bulundurması ve zaman zaman bu alter kişiliklerin diğerinin önüne geçmesiyle, kendisinin başka biri tarafından kontrol edildiği düşüncesiyle kendisini gösterebilir. Psikoterapide alterler ile ayrı ayrı çalışılır ve bütünleşme sağlanmaya çalışılarak bireyin daha tutarlı bir kimlik elde etmesine yardımcı olunur.

Anksiyete Bozuklukları

Anksiyete, birçok çeşidi olan ve  bireyin şu anda yaşamasına engel olan,  gelecekteki olası tehditlere karşı kaygı ve korku hissedilen ruhsal bir bozukluktur. Sürekli sıkıntılı ve gergin ruh hali, dikkat ve hafıza sorunları, ölüm korkusu, kendine ve ortama yabancılaşma hissi, çarpıntı gibi çeşitli belirtilerle kişinin yaşam kalitesini düşüren yaygın bir problemdir. Terapilerde anksiyetenin altında yatan temel meseleler derinlemesine incelenmekle birlikte bireyin yaşamdaki işlevselliğini artırmaya yönelik birçok teknikten faydalanılmaktadır.

Fobiler

Kişinin tehlikeli olarak algıladığı veya yaşamını tehdit ettiğini düşündüğü durumlardan abartılı biçimde kaçınması ve buna rağmen duygusal, fiziksel olarak rahatlayamaması durumudur. Anksiyete bozuklukları çerçevesinde ele alınan fobilerin birçok çeşidi bulunmaktadır. Bireyin yaşamını kısıtlayan fobiler terapi odasında sıkça çalışılan durumlar arasındadır.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Kişilerin fiziksel ve psikolojik varlığını sarsan travma sonrası stres bozukluğu travmatik bir olayın ardından görülür. TSSB belirtileri kazalar, cinsel istismar gibi olayların yanı sıra birinin ölümüne duyulan derin üzüntü nedeniyle de ortaya çıkabilir. Şiddetli semptomların iyileştirilmesinde ilaç tedavisinden ve psikoterapi yöntemlerinden yararlanılır.

Tükenmişlik Sendromu

Günlük yaşantı içerisinde, güne başlarken beklenelere karşı heyecan duymama, yapılan işe karşı dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon bozuklukları olarak karşımıza çıkabilir. Bu gibi durumlar da elbette kişinin yaşamına olumsuz yönde etki eder e hatta yaşamın devam etmesine karşı bir zorlanmayı da içerisinde barındırır. Ancak psikoterapi ile kişinin bakış açısı ve bu konularla nasıl başa çıkabileceğine dair olumlu sonuçlar alınabilir.

Özgüven Problemleri

Çocukluktan yetişkinliğe pek çok durumda özgüven problemi ortaya çıkabilir. Özgüven problemi çocuklukta yaşanan aile ortamı ve sosyal çevreden etkilenebileceği gibi, yetişkinlik döneminde de gerek iş yaşamı, gerekse sosyal çevrede karşımıza çıkabilir. Bu gibi durumlar özellikle kişinin kariyeri ve iş yaşantısında daha fazla zorlukla karşılaşmasına, bilgi ve becerilerinde onaylanmamaya ve buna bağlı olarak başka psikolojik problemleri de beraberinde getirebilir; ancak psikoterapi ile sorunun kaynağı değerlendirilerek bu problemlerin çözümüne yönelik terapiler yapılabilir.