Emine Kıyga

Psikoterapist Emine Kıyga

PSİKOLOJİK DANIŞMAN / PSİKOTERAPİST

Hakkında

Psikoterapist olarak dinamik, güleryüzlü ve alanındaki güncel gelişmeleri takip eden ve öğrenmeye ve her zaman gelişmeye açıktır. Lisans döneminde ve sonrasında psikoloji alanında çeşitli eğitim ve deneyimlerle kendisini geliştirmeye devam etmektedir. Mezun olduğundan beri hem yüz yüze hem de online olarak etik kurallar ve sınırlar çerçevesinde aktif bir şekilde danışan görmektedir. Yetişkin gruplarla bireysel psikoterapiler yürütmektedir.

Bilimsel Çalışma

5. Uluslararası Bütüncül Psikoterapi Kongresi tarafından onaylanmış bilimsel çalışması mevcuttur. Çalışmasında "Mahler'in Ayrışma-Bireyleşme Kuramının Kültürümüz Perspektifinden İncelenmesi" adlı konuyu alarak Ankara Bütüncül Psikoterapi Kongresi’nde sunmuştur.

Eğitim Geçmişi

Marmara Üniversitesi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı (86.6/100)

İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Psikoloji YÜksek Lisans (Tezli)

İstanbul Üniversitesi

(Çocuk Gelişimi)

Ürgüp Tesan Fen Lisesi

Mesleki Eğitimler

Emdr 1. Düzey Temel Eğitim

Emdr 2. Düzey Somatik Psikolojide Emdr Çalışmaları

Eğitmen: Arielle Schwartz

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Eğitimi 1. Düzey

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Eğitimi 2. Düzey+ Süpervizyon

Eğitmen: Prof. Dr. Medaim Yanık

Bütüncül Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi

Eğitmen: Psikiyatrist Dr. Tahir Özakkaş

Çocuklarda Kayıp ve Yas- BDT Yönelimli Oyun Terapisi

Elif Macit Eğitim Akademisi- Klinik Psikolog Elif Macit

Boşanma Süreci ve Çocuk- BDT Yönelimli Oyun Terapisi

Elif Macit Eğitim Akademisi- Klinik Psikolog Elif Macit

Çocuklarda Psikolojik İlk Yardım Eğitimi

Elif Macit Eğitim Akademisi- Klinik Psikolog Elif Macit

Kaygılı Çocuklarda Terapi- BDT Yönelimli Oyun Terapisi

Elif Macit Eğitim Akademisi- Klinik Psikolog Elif Macit

Psikodrama

Eğitmen: Uzman Klinik Psikolog Elif Baybuğa

Gelişim Odaklı Psikoterapi

Eğitmen: Uzman Klinik Psikolog Elif Baybuğa

Çocuk Resimleri Analizi

Eğitmen: Doç. Dr. Azize Nilgün Canel

Kişilerarası Çatışma Çözme Becerisi

Deneyimler

Bakırköy Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Moda Danışmanlık Merkezi

Kadıköy/Moda'da yer alan danışmanlık merkezinde Anadolu yakasındaki danışanlarıyla yüz yüze seanslarını yapmaktadır.

Rehber Klinik

Bilişsel Davranışçı Terapi, Temel Spor Psikolojisi ve Mindfulness ekollerinde önce teorik eğitim, ardından süpervizyon ve son olarak süpervizyon raporunu başarıyla sunarak klinik deneyimi kazanmıştır. (Eğitmenler: BDT için Klinik Psikolog Gizem Çetin, Temel Spor Psikolojisi için Spor Psikoloğu Deren Yelmen, Mindfulness için Klinik Psikolog Ezgi Vurkan)

Klinik Psikolog/ Öğretim Görevlisi Yasin Gürkan Akademik Asistanlığı

(Vaka analizleri ve süpervizyonlar)

Bakırköy Murat Eğitim Kurumları

Lise düzeyinde psikolojik danışman olarak sınava hazırlanan öğrencilere kaygıyla baş etme, akademik başarı, zaman yönetimi vb. konularda özel olarak psikoeğitim vermiştir.

Mehmed Beyazıd Anadolu Lisesi

Okul psikolojik danışmanı/rehberlik öğretmeni.

Deneyimler

Unita Danışmanlık Merkezi

Klinik deneyim ve gözlem. Klinik Psikolog Canan Şahin öncülüğünde klinik gözlem, ilk görüşme yapılandırma ve vaka süpervizyonunda bulunduğu bir deneyim süreciydi. Süreç sonunda Canan Şahin süpervizörlüğünde oyun terapisi yaparak çocuklarla çalışma deneyimi edindi. Oyun terapisi "deneyimsel oyun terapisi" ekolüyle gerçekleştirildi.

Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Özgül öğrenme güçlükleri ve özel eğitime yönelik deneyim kazandığı bir süreç oldu.

Türk Psikoloji Danışmanları Derneği İstanbul

Sosyal medya içerik üretimi, blog yazma ve pandemi döneminde planlanan online eğitimlerde gönüllü olarak aktif rol aldığı bir süreç oldu.

Duru Yaşam Psikoloji Danışmanlık Merkezi

Gönüllü olarak deneyim kazanmak için bulunduğu bu klinikte danışman- danışan ilişkilerini yakından gözlemleme fırsatı oldu. İletişim ve sorumluluk becerilerini daha da geliştirmekle birlikte ofis işleyişi ve koordinatörlüğünde de aktif rol aldı.

Sertifikalar

Bütüncül Psikodinamik Psikoterapi Teorik Dönem Bitirme Sertifikası

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Uygulayıcı Sertifikası

Eğitmen: Doç. Dr. Azize Nilgün Canel

Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi Katılım Sertifikası

Rehber Klinik Referans Mektubu