Hakkımızda

ABC Psikoloji, Özkan Yiğit tarafından kurulmuş içerisinde uzman psikologlar barındıran ve online olarak hizmet veren bir kuruluştur.

Günümüzün hızla değişen dünyasında, ABC Psikoloji olarak sunduğumuz online psikoterapi hizmetleri, bireylerin psikolojik destek ihtiyaçlarına esnek ve erişilebilir bir çözüm sunmaktadır. Fiziksel konumdan bağımsız olarak, online platformlar aracılığıyla uzman terapistlerimizle iletişim kurabilir ve zaman-mekân kısıtlamalarını ortadan kaldırabilirsiniz.

Online Psikoterapi ile Hangi Konularda Destek Alabilirsiniz?

Online psikoterapi, fiziksel konumdan bağımsız olarak terapi almak isteyenlere avantajlarla dolu bir alternatif sunuyor. Yoğun iş temposu, uzak yaşam bölgeleri veya evden çıkma zorluğu yaşayanlar için ideal bir çözüm sunan bu seçenek, çeşitli konularda destek sağlıyor.

ONLİNE PSİKOTERAPİ UYGULAYABİLDİĞİMİZ PSİKOLOJİK PROBLEMLER:

. Panik Atak

. Öfke Kontrol Problemi

. Anksiyete Bozuklukları

. İlişki Problemleri

. Aldatma-Aldatılma Problemleri ve Travmaları

. Geçmiş İlişki Travmaları

. Kişilik Bozukluklar ( Narsistik Kb. , Borderline Kb, Şizoid Kb )

. Depresyon

. Psikolojik Travmalar

. Taciz ve İstismar Travmaları

. Özgüven Eksikliği

. Stres Yönetimi

. Tükenmişlik Sendromu

. Cinsel İşlev Problemleri

. Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu ( Çoğul Kişik Bozukluğu, DKB)

. Obsesif Kompulsif Bozukluk ( Takıntı, fikir, düşünce, dürtüler OKB)

. Ölüm ve Kayıp Sonrası Yas Süreci (Destek olarak yas terapisi)

. Genel Fobi ( Asansör, Uçak, Hayvan, Kapalı alan fobisi Klostrofobi)

. Evlilik içi çatışmalar ve İletişim problemleri

. Boşanma

. İlişkide Bağlanma- Bağlanamama Problemleri (Kaygılı-Kaçıngan-Korkulu-Dezorganize Bağlanma)

. İlişkide Kıskançlık Problemi

 

Kişilik Bozuklukları:

Borderline Kişilik Bozukluğu:

 • Duygusal düzensizlikle başa çıkma stratejileri.

 • Kendine zarar verme eğilimleri ve bunlarla baş etme yolları.

 • İlişkilerdeki sorunların anlaşılması ve iyileştirilmesi.

 • Kimlik dağınıklı ve kayıp benlik algısının yeniden inşaası.

 • Kontrol edilemeyen para harcama ve rastgele cinsellik davranışlarının ele alınması.

 • Kontrol edilemeyen yeme davranışının terapide çalışılması.

 • Hızlı ve ani değişen duygu durumu, kronik can sıkıntısı ve kronik boşluk duygularının terapide çalışılması.

 • Öfke nöbetleri, kendine ve çevresine zarar verici durumların regülasyonu çalışılması.

 • Terk edilme korkuları ve hassasiyetinin çalışılması.

 • Red edilme hassasiyetinin çalışılması.

 • Aşırı yüceltme ve ani değersizleştirme tutumlarının terapide ele alınması.

Disosiyatif Kimlik Bozukluğu:

 • Farklı kişilikler arasında geçişle başa çıkma becerileri.

 • Geçmiş travmaların anlaşılması ve işlenmesi.

 • İçsel uyum sağlama süreçlerinin desteklenmesi.

 • Disosiye durumdaki alterlerin haritalandırılması ve entegrasyonu.

Çoğul-Çoklu Kişilik Bozukluğu:

 • Farklı kişiliklerle uyumlu bir yaşamı sürdürme stratejileri.

 • Geçmiş travmatik deneyimlerin işlenmesi ve entegrasyonu.

 • Günlük yaşamda işlevselliğin artırılması.

 • Bütünleşmiş bir kimlik ve kişilik algısı oluşturulması.

Narsistik Kişilik Bozukluğu:

 • Empati becerilerinin geliştirilmesi.

 • Gerçekçi benlik algısı oluşturma ve sürdürme.

 • İlişkilerde sağlıklı sınırların kurulması.

 • Hızlı yükselip hızlı düşen özgüven sorunlarının ele alınması.

 • Değersizlik hisleri ve düşük benlik değeri ile çalışılması.

 • Eleştiriye hassasiyetin azaltılması.

 • Haset ve kıskançlık düşüncelerinin ele alınması.

 • Narsisistik öfke problemlerinin çalışılması.

 • Takdir ve haklılık bağımlılığının terapide ele alınması.

 • Küçük düşme korkularının çalışılması.

Şizoid Kişilik Bozukluğu:

 • Duygusal ifade becerilerinin geliştirilmesi.

 • Sosyal ilişkilerde daha etkili olma stratejileri.

 • İzolasyon eğilimleriyle başa çıkma yöntemleri.

 • Şizoidi kaçınma eğilimlerinin ele alınması.

 • İntrapsişik yapıdaki Köle-Efendi ilişki birimlerinin çalışılması.

Histrionik Kişilik Bozukluğu:

 • İlgi ve dikkatleri üzerine toplama toplama bağımlılığının çalışılması.

 • Flörtözlük ve baştan çıkarıcılık dürtüleriyle çalışılması.

 • Duyguların aşırı, abartılı, yapmacık gösterilmesi durumlarının terapide ele alınması.

 • Başkalarının fikirlerinden kolay etkilenme durumlarının terapide çalışılması.

 • Ani ve değişken duyguların regülasyonu çalışması.

İlişki ve İletişim Sorunları: Terapi Destekleri

Bireysel Sorunlar:

 • Öz Değer – Öz Saygı algısının güçlendirilmesi.

 • Özgüven Problemleri.

 • Tükenmişlik Sendromu.

 • Kişisel hedeflere odaklanma becerileri geliştirilmesi.

 • Stresle baş etme stratejilerinin geliştirilmesi.

 • Hedef ve motivasyonların geliştirilmesi.

İletişim Sorunları:

 • Empatik iletişim becerilerinin artırılması.

 • Anlaşmazlıkları çözme ve uzlaşma stratejileri.

 • Duygusal ifade yeteneklerinin güçlendirilmesi.

 • İletişimde iniş çıkışlılık yaratan duygusal dalgalanmaların çalışılması.

Evlilikte Bireysel Problemler:

 • Ortak hedeflere odaklanma ve planlama becerileri.

 • İlişki dinamiklerinin anlaşılması ve iyileştirilmesi.

 • İletişimde açıklık ve dürüstlüğü teşvik eden stratejiler.

 • Bireysel cinsel problemler.

 • Aldatma eğilimi.

Boşanma Öncesi ve Sonrası Terapi:

 • Duygusal geçiş süreçlerinin anlaşılması ve yönetilmesi.

 • Ebeveynlik ve çocuklarla ilişkilerde destek.

 • Yeniden başlama ve kişisel gelişim stratejileri.

 • Tek ebeveyn olarak yaşamda destek.

Bağlanma-Bağlanamama Problemleri:

 • Güven inşası ve sürdürülmesi.

 • Kaygılı-Kaçıngan-Korkulu ve Dezorganize Bağlanma stillerinin anlaşılması ve Güvenli bağlanma stiline uyumlu hale getirilmesi.

 • Yakınlık korkularıyla başa çıkma stratejileri.

 • Bağlanama yaraları ve travmalarının çalışılması.

 • Bağlanma problemlerinin kişilik bozuklukları ve travma çalışmalarıyla birlikte ele alınması.

Yetişkin Psikolojik Problemleri:

Anksiyete Bozuklukları:

 • Kaygı tetikleyicilerini belirleme ve yönetme.

 • Gevşeme teknikleri ve nefes egzersizleri.

 • Olumlu düşünce modellerinin geliştirilmesi.

 • Duygu regülasyonu çalışmaları.

 • Bilişsel çarpıtmaların rasyonel düşüncelerle değiştirilmesi.

 • Psikodinamik yapıların çalışılması.

 • Transaksiyonel yapıların çalışılması.

Depresyon:

 • Olumlu aktivitelere yönlendirme ve motivasyonu artırma.

 • Duygusal destek ağının oluşturulması.

 • İlgi alanlarını keşfetme ve güçlendirme.

 • Depresyon tetikleyicilerinin saptanması.

 • Yas depresyonu çalışması.

 • Terk depresyonu çalışması.

 • Varoluşsal depresyon.

Obsesif Kompulsif Bozukluklar:

 • Obsesyonlara direnç geliştirme stratejileri.

 • Kompulsiyonları azaltma ve alternatif davranışları öğrenme.

 • İyileşme sürecinde günlük yaşamda işlevselliğin artırılması.

 • İntruzif, tekrarlayıcı (zorlayıcı, girici düşünce, imge) ve dürtülerin çalışılması.

Tükenmişlik:

 • Stres yönetimi ve iş-hayat dengesi stratejileri.

 • Duygusal enerji yeniden kazanma becerileri.

 • Kişisel tatmin ve motivasyonun artırılması.

Psikolojik Travmalar ve Yas Terapisi:

 • Travmatik deneyimlerin işlenmesi ve kabul süreçleri.

 • Yas sürecinde destek ve duygusal rehberlik.

 • Güçlüklerle başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi.

Özgüven Eksikliği:

 • Olumsuz inançların ve düşünce kalıplarının değiştirilmesi.

 • Başarıların vurgulanması ve kişisel güçlü yanların farkına varılması.

 • İşlevsel ve sağlıklı özgüven geliştirme stratejileri.

Aşırı Yüksek Özgüven:

 • Gerçekçi bir benlik algısı oluşturma.

 • Empati ve başkalarıyla uyumlu ilişki becerilerinin geliştirilmesi.

 • İlişkilerde dengeli bir iletişim kurma.

Öfke Kontrol Problemleri:

 • Öfke tetikleyicilerinin belirlenmesi ve yönetilmesi.

 • Alternatif tepki stratejilerinin öğrenilmesi.

 • İletişim becerilerinin geliştirilerek sağlıklı ifade yollarının bulunması.

 • Öfke problemi yaratan travmatik bellek kayıtlarının çalışılması.

 • Duygu regülasyonu çalışmaları.

Stres Yönetimi:

 • Stres kaynaklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi.

 • Stresle başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesi.

 • Günlük yaşamda denge ve huzurun sağlanması.

Sınav/Performans Kaygısı:

 • Kaygı tetikleyicilerinin anlaşılması ve yönetilmesi.

 • Sınav stratejilerinin öğrenilmesi.

 • Pozitif düşünce, hedef, vizyon modellerinin geliştirilerek başarıya odaklanma.

Sosyal Fobi/Sosyal Anksiyete:

 • Sosyal beceri geliştirme ve pratiği.

 • Negatif düşüncelerin sorgulanması ve değiştirilmesi.

 • Kalabalık ortamlarda ve sosyalleşme sonrasında ortaya çıkan içsel eleştirmen moduyla çalışılması.

 • Sosyal etkileşimlerde rahatlık ve güvenin artırılması.

Genel Fobiler:

 • Korku nesnesinin anlaşılması ve gerçekçi değerlendirilmesi.

 • Kademeli maruz kalma ve rasyonel düşünce tekniklerinin öğrenilmesi.

 • Fobiyle başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi.

 • Kedi, Köpek, Kanatlı hayvan fobileri.

 • Kapalı alan fobisi.

 • Uçuş fobisi.

Psikolojik Kökenli Cinsel Problemler:

 • İlişkisel dinamiklerin anlaşılması ve geliştirilmesi.

 • Cinsel kimlikle ilgili olumsuz inançların ele alınması.

 • Sağlıklı cinsel iletişim ve duygusal bağlanma stratejilerinin öğrenilmesi.

 • Vajinismus (Vajinaya girilememe), Cinsel isteksizlik, Ergen boşalma, Orgazm olamama problemlerinin çalışılması.

Her bir konu, bireyin özgün ihtiyaçlarına uygun olarak terapi planlamasında detaylandırılabilir ve çeşitli terapi yöntemleriyle desteklenebilir.

Uyguladığımız Terapi Yöntemleri:

ABC Psikoloji olarak, online psikoterapi seanslarımızda çeşitli terapi yöntemlerini kullanarak her bireyin ihtiyacına uygun bir destek sunuyoruz. Zoom platformu üzerinden gerçekleştirdiğimiz yüz yüze görüşmelerle, coğrafi sınırları aşarak herkesin psikolojik destek hizmetine erişimini kolaylaştırıyoruz.

Bazı Kullandığımız Terapi Yöntemleri:

- Psikolojik Travmalar İçin EMDR Terapisi

- Bütüncül Dinamik Psikoterapi

- Psikodinamik Psikoterapi

- Bilişsel Davranışçı Psikoterapi

- Varoluşçu Psikoterapi

- Duygu Odaklı Terapi

- Disosyatif Kimlik Bozukluğu Terapisi

- Geştalt Beden Odaklı Terapiler

- Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi

- Aktarım Odaklı Dinamik Psikoterapi

- Şema Terapi

ABC Psikoloji olarak amacımız, bireylerin psikolojik destek alırken konforlu ve güvenli bir ortamda hissetmelerini sağlamaktır. Her bireyin yaşadığı zorluklar farklıdır ve bu nedenle terapi süreçlerimizi kişiselleştiriyoruz. Bireylerin tercihlerini ve ihtiyaçlarını ön planda tutarak, benzersiz deneyimleri ve hedefleri doğrultusunda terapi planlarını oluşturuyoruz.

ABC Psikoloji olarak sunduğumuz terapi hizmetinde çeşitli terapi yöntemlerini entegre ediyoruz. Bu, bireylere geniş bir terapi perspektifi sunarak, sorunlarını çeşitli açılardan ele alabilmelerini ve çözüm yollarını keşfetmelerini sağlıyor. EMDR, bilişsel davranışçı terapi, psikodinamik terapiler ve daha birçok yaklaşımı bir araya getirerek, her bireyin ihtiyaçlarına en uygun ve etkili terapi sürecini oluşturmayı amaçlıyoruz.

Bu yaklaşımımızla, bireylerin kendi güçlü yanlarını keşfetmelerine, duygusal zenginliklerini anlamalarına ve kişisel gelişim yolculuklarında desteklenmelerine yardımcı oluyoruz. ABC Psikoloji olarak, bireylerin yaşam kalitelerini artırmak ve daha sağlıklı, bilinçli bir yaşam sürmelerini desteklemek için elimizden gelenin en iyisini yapmayı sürdürüyoruz.

ABC Psikoloji'nin deneyimli psikologlarından randevu almak için 0530 233 62 22 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz.