Hizmetlerimiz

Kişilik Bozukluklari Terapisi

Borderline (Sınır) Kişilik Bozukluğu Terapisi

 • Yaklaşmacı (Yapışmacı) Borderline
 • Uzaklaşmacı Borderline

Disosiyatif Kimlik Bozukluğu Terapisi 

 • Hafif Düzey Disosiyatif Kimlik Bozukluğu
 • Orta Düzey Disosiyatif Kimlik Bozukluğu
 • Ağır Düzey Disosiyatif Kimlik Bozukluğu

Çoğul-Çoklu Kişilik Bozukluğu Terapisi

Narsistik Kişilik Bozukluğu Terapisi

 • Grandiyöz (Büyüklenmeci Narsizm) 
 • Develüe Edici Narsizm
 • Kapalı (Gizli Narsizm) 

Şizoidi Kişilik Bozukluğu Terapisi

 • *Sosyal Şizoid

İlişkide Bireysel Sorunlar

İletişim Sorunları 

 • Partneri Anlayamamak - Anlaşılmamak

Evlilikte Bireysel Problemler

Boşanma Öncesi Terapi

Boşanma Sonrası Terapi

İlişki Sorunları 

İlişkide Bağlanma-Bağlanamama Problemleri

Aldatma-Aldatılma Kısır Döngüleri

Geçmiş İlişki Travmaları 

Geçmiş Sorunlu Travmatik İlişki Benzerlerine Yönelme Döngüleri

Yetişkin Psikolojik Problemler

Anksiyete Bozuklukları

 • Panik Atak / Kaygı

Depresyon 

Obsesif Kompulsif Bozukluklar

Tükenmişlik 

Psikolojik Travmalar

 • Şiddet Travmaları
 • İstismar Travmaları
 • Doğal Afet Travmaları

Ölüm ve Kayıplar Sonrasında Destekleyici Yas Terapisi

Özgüven Eksikliği 

Özgüven Aşırı Yüksekliği Problemi

Öfke Kontrol Problemi

Stres Yönetimi

Sınav / Performans Kaygısı

Sosyal Fobi / Sosyal Anksiyete

Genel Fobiler

 • Asansör Fobisi
 • Uçak Fobisi
 • Hayvan Fobisi 
 • Agorafobi
 • Klostrofobi
 • Spesifik Fobiler

Psikolojik Kökenli Cinsel Problemler 

 • Vajinismus
 • Cinsel İsteksizlik
 • Erken Boşalma

Yeme Bozukluklarında Psikoterapi Desteği

Uyguladiğimiz Terapi Yöntemleri

 • Psikolojik Travmalar İçin EMDR Terapisi
 • Bütüncül Dinamik Psikoterapi 
 • Psikodinamik Psikoterapi
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapi
 • Varoluşçu Psikoterapi 
 • Duygu Odaklı Terapi
 • Disosyatif Kimlik Bozukluğu Terapisi
 • Geştalt Beden Odaklı Terapiler
 • Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi
 • Aktarım Odaklı Dinamik Psikoterapi
 • Şema Terapi